UnivIS
Informationssystem der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg © Config eG 
FAU Logo
  Sammlung/Stundenplan    Modulbelegung Home  |  Rechtliches  |  Kontakt  |  Hilfe    
Suche:       
 Lehr-
veranstaltungen
   Personen/
Einrichtungen
   Räume   Forschungs-
bericht
   Publi-
kationen
   Internat.
Kontakte
   Examens-
arbeiten
   Telefon &
E-Mail
 
 
 Darstellung
 
Druckansicht

 
 
 Extras
 
Alte Semester freischalten

 
 
Einrichtungen >> Technische Fakultät (TF) >> Department Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik (EEI) >>
Lehrstuhl für Digitale Übertragung
Cauerstraße 7, 91058 Erlangen, Tel. +49 9131 85-27161, Fax +49 9131 85-28919
E-Mail: idc-sekr@fau.de

NameRaumTelefonFaxE-Mail
 
Leitung
Schober, Robert05.034App. 27162Fax: 28919robert.schober@fau.de
Professoren
Müller, Ralf05.036App. 28902Fax: 28682ralf.r.mueller@fau.de
Cottatellucci, Laura05.037App. 27116Fax: 28682laura.cottatellucci@fau.de
Gerstacker, Wolfgang05.038App. 27694Fax: 28919wolfgang.gerstacker@fau.de
Huber, Johannes04.021App. 27112Fax: 28919johannes.huber@fau.de
Haunstein, Herbertherbert.haunstein@fau.de
Sekretariat
Melzer, Gabriele05.035App. 27161Fax: 28919gabriele.melzer@fau.de
Prüfungen und Abschlussarbeiten
Bechtold, Maja06.029App. 27113Fax: 28919maja.bechtold@fau.de
Sperk, Margit05.0391App. 27114Fax: 28919margit.m.sperk@fau.de
Wiss. Mitarbeiter
Ackermann, Katharina04.0391App. 25390Fax: 28919katharina.ackermann@fau.de
Ajam, Hedieh04.0391App. 25390Fax: 28919hedieh.ajam@fau.de
Brand, Lukas04.034App. 25017Fax: 28919lukas.brand@fau.de
Eisele, Bastian04.037App. 25483Fax: 28919bastian.eisele@fau.de
Feder, Andreas05.040App. 27667Fax: 28919andreas.feder@fau.de
Forsch, Christian04.034App. 25018Fax: 28919christian.forsch@fau.de
Garkisch, Moritz05.040App. 27667Fax: 28919moritz.garkisch@fau.de
Gerstacker, Wolfgang05.038App. 27694Fax: 28919wolfgang.gerstacker@fau.de
Heinlein, Bastian04.034App. 25017Fax: 28919bastian.heinlein@fau.de
Jakumeit, Timo04.034App. 25017Fax: 28919timo.jakumeit@fau.de
Kaziu, Brikena04.035App. 20716Fax: 28919brikena.kaziu@fau.de
Khalili, Ata04.038App. 20138Fax: 28919ata.khalili@fau.de
Krishnamoorthy, Aravindh04.038App. 20138Fax: 28919aravindh.krishnamoorthy@fau.de
Lahmeri, Amine04.0390App. 25488Fax: 28919amine.lahmeri@fau.de
Lotter, Sebastian04.034App. 25017Fax: 28919sebastian.g.lotter@fau.de
Mayer, Kenneth05.033App. 27115Fax: 28919kenneth.m.mayer@fau.de
Ramatryana, I Nyoman Apraz04.021App. 271112Fax: 28919i.na.ramatryana@fau.de
Rosenberger, Hans04.037App. 25483Fax: 28919hans.rosenberger@fau.de
Schäfer, Maximilian04.034App. 25017Fax: 28919max.schaefer@fau.de
Stierstorfer, Clemens05.0390App. 27668Fax: 28919clemens.stierstorfer@fau.de
tom Dieck, Teena04.034App. 25017Fax: 28919teena.tom.dieck@fau.de
Wu, Yifei04.036App. 20139Fax: 28919yifei.wu@fau.de
Externe Doktoranden, Stipendiaten
Dang, Uyen Lyuyen.ly.dang@fau.de
Steiner, Simonnicht bekannt
Nichtwiss. Personal
Ögrük, M. Emin05.028App. 25016Fax: 28919emin.oegruek@fau.de
Westrich, Bernd05.030App. 27111Fax: 28919bernd.westrich@fau.de
ASC-Büro
Borke-Weber, Lena01.030App. 27155lena.borke-weber@fau.de
Krüger, Eva01.031App. 28718Fax: 28 682eva.krueger@fau.de
Kudanowska, Joanna01.034App. 71178joanna.kudanowska@fau.de
Luber, Martina01.030App. 27107Fax: 28682martina.luber@fau.de
Lehrbeauftragte
Brück, Stefansbrueck@qti.qualcomm.com
Gäste
Darabi, Mostafa04.038App. 27161Fax: 28919mostafa.darabi@fau.de
Haas, Haraldnicht bekannt
Papanikolaou, Vasilis04.0App. 27161Fax: 28919vasilis.papanikolaou@fau.de
Shao, Xiaodan04.021App. 27112Fax: 28919xiaodan.shao@fau.de
Zhou, Gui04.0391App. 25390Fax: 28919gui.zhou@fau.de
Sicherheitsbeauftragter (nach SGB VII)
Ögrük, M. Emin05.028App. 25016Fax: 28919emin.oegruek@fau.de
IT-Betreuer
Ögrük, M. Emin05.028App. 25016Fax: 28919emin.oegruek@fau.de
Westrich, Bernd05.030App. 27111Fax: 28919bernd.westrich@fau.de
UnivIS-Beauftragte
Gerstacker, Wolfgang05.038App. 27694Fax: 28919wolfgang.gerstacker@fau.de
Stierstorfer, Clemens05.0390App. 27668Fax: 28919clemens.stierstorfer@fau.de
UnivIS ist ein Produkt der Config eG, Buckenhof