UnivIS
Informationssystem der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg © Config eG 
FAU Logo
  Sammlung/Stundenplan    Modulbelegung Home  |  Rechtliches  |  Kontakt  |  Hilfe    
Suche:       
 Lehr-
veranstaltungen
   Personen/
Einrichtungen
   Räume   Forschungs-
bericht
   Publi-
kationen
   Internat.
Kontakte
   Examens-
arbeiten
   Telefon &
E-Mail
 
 
 Darstellung
 
Druckansicht

 
 
 Extras
 
Alte Semester freischalten

 
 
Einrichtungen >> Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen der FAU >> Regionales Rechenzentrum Erlangen (RRZE) >>
Abteilung Zentrale Systeme (RRZE)

NameRaumTelefonFaxE-Mail
 
Leitung
Schmitt, Sebastian2.015App. 28710Fax: 09131 302941sebastian.schmitt@fau.de
Stellvertretung
Longariva, Gregor2.033App. 28168Fax: 09131 302941gregor.longariva@fau.de
Mitarbeiter
Afzal, Ayesha04.139ayesha.afzal@fau.de
Baumann, Klaus2.017App. 28163Fax: 09131 302941klaus.baumann@fau.de
Beier, Jürgen2.017App. 28704Fax: 09131 302941juergen.beier@fau.de
Ernst, Dominik1.036dominik.ernst@fau.de
Frank, Karl-Heinz1.031App. 70931Fax: 09131 20336kah.frank@fau.de
Galea, Andrei2.016App. 27029Fax: 09131 302941andrei.galea@fau.de
Goller, Tim04.025App. 61038Fax: 28715tim.goller@fau.de
Götz, Daniel2.045App. 27818Fax: 09131 302941daniel.goetz@fau.de
Hager, Georg1.037App. 28973Fax: 09131 302941georg.hager@fau.de
Hauer, Christian1.031App. 20147Fax: 09131 20336chr.hauer@fau.de
Heinrich, Stephan1.029App. 28915Fax: 09131 302941stephan.heinrich@fau.de
Henrici, Nico2.033App. 71109Fax: 09131 302941nico.henrici@fau.de
Ismaier, Robert2.013robert.ismaier@fau.de
Klemenz, Florian2.016App. 28146Fax: 09131 302941florian.klemenz@fau.de
Kraus, Lukas2.045App. 20141Fax: 09131 302941lukas.kraus@fau.de
Kugler, Andrea2.014App. 28920Fax: 09131 302941andrea.kugler@fau.de
Kutsche, Julien2.045App. 27238Fax: 09131 302941julien.kutsche@fau.de
Lenz, David2.013App. 20248Fax: 09131 302941david.lenz@fau.de
Longariva, Gregor2.033App. 28168Fax: 09131 302941gregor.longariva@fau.de
Mabande, Rasa2.043App. 28572Fax: 28167rasa.mabande@fau.de
Meier, Michael1.038App. 71114Fax: 09131 302941michael.meier@fau.de
Naumann, Jennifer2.015App. 28131Fax: 09131 302941jennifer.naumann@fau.de
Rygus, Peter2.040App. 28899Fax: 09131 302941peter.rygus@fau.de
Scheuerer, Uwe2.033App. 28921Fax: 09131 302941uwe.scheuerer@fau.de
Schmidt, Sonja2.014App. 28148Fax: 09131 302941sonja.schmidt@fau.de
Schuppenhauer, Dominik2.033App. 27811Fax: 09131 302941dominik.schuppenhauer@fau.de
Shvera, Artur2.013App. 71118Fax: 09131 302941artur.shvera@fau.de
Wagner, Frederik2.013App. 71120Fax: 09131 302941frederik.wagner@fau.de
Wendler, Marc2.013App. 27056Fax: 09131 302941marc.wendler@fau.de
Zaccaria, Antonio1.029App. 28999Fax: 09131 302941antonio.zaccaria@fau.de
Zeiser, Thomas1.038App. 28737Fax: 09131 302941thomas.zeiser@fau.de
UnivIS-Beauftragte
Mabande, Rasa2.043App. 28572Fax: 28167rasa.mabande@fau.de
Weitere Personeneinträge
Alappat, Christie04.139App. 71104Fax: 09131 302941christie.alappat@fau.de
Eitzinger, Jan1.025App. 28911Fax: 09131 302941jan.eitzinger@fau.de
Nusser, Katrin1.038App. 71115Fax: 09131 302941katrin.nusser@fau.de
UnivIS ist ein Produkt der Config eG, Buckenhof